Realizacje

Wykaz ważniejszych prac realizowanych w ostatnich trzech latach przez firmę IDEA sc:

 • Remont uziemień i fundamentów linii 220 kV Czeczott – Moszczenica.
 • Pomiary i remont uziemień linii 400 kV Kozienice – Ostrowiec .
 • Pomiary uziemień linii 110 kV Węgierska Górka – Rajcza.
 • Pomiary uziemień linii 400 kV Mikułowa – Czarna.
 • Pomiary i remont uziemień linii 400 kV Tucznawa –Joachimów.
 • Pomiary i remont uziemień linii 400 kV Joachimów Rogowiec.
 • Rozruch i próby funkcjonalne pól SN w rozdzielniach SE Janinów, SE Lubliniec, SE Zawodzie, GPZ Błeszno, GPZ Wrzosowa.
 • Przebudowa linii kablowych na odcinku o łącznej dugości około 1800m, montaż kilkudziesięciu muf i głowic kablowych w rozdzielni 110/20/10 kV Wrocław Zachód.
 • Budowa kanału kablowego w rozdzielni 110/20/10 kV Wrocław Zachód.
 • Budowa linii światłowodowych na stacjach 110 kV Tauron: SE Klecina, SE Pafawag, SE Długa, SE Hutmen, SE Wierzbowa, SE Powstańców, SE Zabrze, SE Nowiny, SE Radlin, SE Brynów, SE Groszowice, SE Hermanowice , SE Gracze.
 • Budowa linii światłowodowych na stacjach NW PSE: Ostrowiec, Kozienice, Wielopole, Joachimów.
 • Przegląd i konserwacja rozdzielni 15 kV Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
 • Wymiana zabezpieczeń porównawczo fazowych linii 110 kV SE EC Zabrze.
 • Montaż rozdzielnic i instalacji niskiego napięcia na stacjach 110 kV SE Halemba, SE Brynów, SE Aniołki.
 • Montaż oświetlenia zewnętrznego na stacjach SE Brynów, SE Aniołki.
 • Wymiana linii zasilającej SN i transformatora 6/0.4 kV 1000 kVA – RUR DAN w Częstochowie.
 • Kompensacja mocy biernej – RUR DAN w Czętochowie.
 • Wykonanie instalacji CCTV w stacjach 110 kV SE Aniołki i SE Brynów.
 • Remont fundamentów na 59 stanowiskach linii 400 kV Tucznawa – Rogowiec.
 • Pomiary i remont uziemień linii 400 kV Tucznawa –Rogowiec.
 • Remont kanałów kablowych na stacji 110 kV SE Mysłowice.
 • Budowa kanałów kablowych na stacji 110 kV SE Chechłówka.
 • Remont instalacji elektrycznej na stacji 110 kV SE Szopen.
 • Budowa instalacji elektrycznych 400/230V gniazd wtykowych i oświetlenia w lokalach usługowych Galerii Handlowych w Warszawie, Łodzi, Gdyni, Toruniu, Bełchatowie, Siedlcach itp.
 • Montaż instalacji elektrycznych, odgromowych i oświetlenia w hali produkcyjnej Firmy Reklamowej EMONEON.
 • Budowa instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynku biurowo-magazynowym SUBIEKT-TEKSTYLIA w Częstochowie.
 • Modernizacja instalacji elektrycznych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rędzinach koło Częstochowy.
 • Budowa przyłączy, montaż instalacji elektrycznych niskiego napięcia, teleinformatycznych i monitoringu w sieciach aptek.
 • Nadzór nad budową układu wyprowadzenia mocy oraz układów automatyki dla nowobudowanego bloku 25MVA w ZAK S.A. w Kędzierzynie Koźlu.
 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej i instalacji odgromowych w kilkudziesięciu obiektach produkcyjnych, handlowych i użyteczności publicznej w Częstochowie i na terenie województwa śląskiego.
 • Utrzymanie ruchu, remonty i bieżąca eksploatacja sieci i instalacji elektrycznych kilku zakładów produkcyjnych w Częstochowie i okolicach.