Oferta

Nasze usługi realizujemy w mieszkaniach, budynkach mieszkalnych, biurach, punktach handlowych, obiektach wypoczynkowych i rekreacyjnych, zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach użyteczności publicznej,  obiektach magazynowych, przemysłowych i energetycznych na obszarze całego kraju.

Zakres oferowanych usług:

 • Budowa, remonty, ekspertyzy i usuwanie awarii w  instalacjach elektrycznych niskiego napięcia zasilających obwody gniazd wtykowych, wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania elektrycznego, maszyn i urządzeń produkcyjnych
 • Montaż instalacji teletechnicznych, sieci komputerowych, instalacji alarmowych, telewizji przemysłowej, instalacji antenowych
 • Budowa i remonty instalacji oświetlenia wnętrzowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Budowa i remonty oświetlenia  zewnętrznego ulicznego, placów, parkingów, ogrodów itp
 • Budowa, remonty i usuwanie awarii w sieciach kablowych niskiego i średniego napięcia
 • Budowa, montaż, modernizacje rozdzielnic niskiego i średniego napięcia
 • Budowa i remonty instalacji odgromowych oraz instalacji ochrony przeciwprzepięciowej
 • Budowa i remonty instalacji uziemień ochronnych i roboczych
 • Badania i przeglądy okresowe instalacji elektrycznych niskiego napięcia
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary eksploatacyjne instalacji i sieci elektrycznych niskiego i średniego napięcia
 • Pomiary rezystancji uziemień ochronnych i odgromowych
 • Pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego
 • Badanie sprzętu dielektrycznego