DLA FIRM I INSTYTUCJI

Od początku naszej działalności ściśle współpracujemy z wieloma firmami oraz instytucjami rozwiązując szereg problemów związanych z dostawą oraz urządzeniami odbiorczymi energii elektrycznej. Świadczymy usługi dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, szkół, przedszkoli, jednostek opieki zdrowotnej i innych instytucji publicznych.

Współpracujemy z Klientami na etapie budowy, serwisujemy w trakcie prowadzonej działalności, remontujemy i pomagamy w czasie awarii.

Jesteśmy dyspozycyjni, posiadamy doświadczenie i kwalifikacje a nasze prace objęte są okresem gwarancyjnym.

Bierzemy udział w przetargach, przygotowujemy oferty, realizujemy zlecenia z wolnej ręki oraz zlecenia awaryjne.

Zakres naszych usług:

INWESTYCJE i REMONTY

  • Budowa, montaż, wymiana aparatury w rozdzielniach wysokiego, średniego i niskiego napięcia

  • Budowa linii kablowych średniego i niskiego napięcia

  • Montaż instalacji niskiego napięcia zasilania maszyn i urządzeń oraz gniazd wtykowych

  • Budowa, montaż instalacji oświetlenia wnętrzowego i zewnętrznego

  • Nadzór prac elektrycznych, pomiary odbiorcze

SERWIS

  • Przeglądy, konserwacje i bieżąca, kompleksowa opieka nad instalacjami elektrycznymi, grupami urządzeń, zakładami itp.

  • Usługi awaryjne

  • Badania okresowe instalacji i urządzeń elektrycznych , pomiary ochrony przeciwporażeniowej

  • Kompensacja mocy biernej

  • Prowadzenie gospodarki elektrycznej w firmie – dostawcy energii elektrycznej, taryfy, umowy, efektywność energetyczna